na INLIS000000000007848 20221114021803 0010-1122000137 Optimasi Penambahan Superplasticizer Sika Viscocrete-8048 Terhadap Kuat Tekan Mortar : Tugas Akhir / Ismayasari ISMAYASARI 2022 xiii, 34 halaman : gambar; tabel ; 20x28,5 cm bibliografi;lampiran OPAC (Rak TA TKM 2022) Makassar : Politeknik ATI Makassar-Teknik Kimia Mineral, 2022 (R)2022 TA-TKM 818 (R)2022 TA-TKM 818 ISM o Tugas Akhir TKM 2022 50/TA TKM 2022